Лако-бояджийски услуги

1.    Срокът за изработка на отделни видове лакирания ориентировъчно е както следва:
Пример: За разглобени детайли без фрезоване, надлепки и полиране на кантове ;
- за лакиране с цветен мат лак – до 10 работни дни;
- за лакиране с цветен гланц (100%) лак – до 12 работни дни;
- за байцване и лакиране с безцветен лак – до 10 работни дни;


2.    При доставка на детайли до производствената ни база е необходимо следното :
1. Детайлите трябва да бъдат изработени от качествени материали;
2. Детайлите трябва да бъдат изрязани на точни размери, с извършени всички механични обработки по кантовете (задаване на желани радиуси), с пробити технологични отвори;
3. Детайлите трябва да бъдат номерирани и описани с точните им размери, бройки и цветови обработки на лицето и гърба, в отделни заявки за лакиране (по образец на ф-ма „Джи еф дизайн“ ООД) според броя на поръчките;
4. При приемането, детайлите се проверяват по номера и бройки. Ако има разминаване между детайли от дадена поръчка и заявка за лакиране, то по конкретната поръчка не се започва работа до уточняване на разликите. Срокът на поръчката започва да тече след уточняване на всички въпроси.
5. Копия от заявките за лакиране в електронен вид (EXCEL) се изпращат по email към ф-ма „Джи еф дизайн“ ООД.


3.    Ред за експедиране на детайли :
1. Експедирането на готова продукция е с транспорт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Детайлите се опаковат със стреч-фолио за матовата обработка и „пяна” + стреч фолио за гланцовата обработка;


4.    Ценова листа за нанасяне на ПУ лакови покрития лв./кв.м. едностранно валидна от 01.01.2019г.

  • Цветен мат - пастелни цветове - 40,00 лв.
  • Цветен мат - наситени цветове - 48,00 лв.
  • Цветен гланц – пастелни цветове - 90,00 лв.
  • Цветен гланц -  наситени цветове - 110,00 лв.
  • Безцветен лак мат  - 35,00 лв.
  • Байц+лак мат   - 45,00 лв.
  • Полиране на кантове, лв/лин.м 7,00-25,00 лв.
  • За суров MDF се добавя 10 лв./ м2 за грундиране.

Указаните цени са без ДДС, с включени лакови материали и опаковка, франко производствена база на изпълнителя.
Цените на цветните лакове се отнасят за поръчки изработени от MDF с грунд-фолио.
Цените са ориентировъчни и се отнасят за квадратните метри обработена площ от съответния цвят. При обработка на поръчки с лакови покрития различни от полиуретановите се изготвят индивидуални цени.
При спешни поръчки цените се завишават според срока, обработката и големината .Точното пресмятане на всяка поръчка се извършва от изпълнителя след приключване на конкретната работа, като крайната цена зависи от качеството на използваните материали и качеството на изработка на детайлите .
При използване на различни от уговорените материали и лошо качество на изработка, единичните цени се коригират с коефициенти по преценка на „Джи еф дизайн“ ООД.
За поръчки с площ от съответния цвят под 1 м², цената е индивидуална.
При обработка на сглобени детайли, детайли с фрезоване, надлепки и други се прилагат коефициенти за сложност от 1,3 до 5.
При необходимост от полиране на кантове, се изготвят индивидуални цени в зависимост от обема, качеството на използвания MDF и на механичната обработка.
Едностранната квадратура на всеки детайл се изчислява като разгърнатата площ на детайла заедно с кантовете.
Начин на плащане – аванс преди започване на работа по поръчката в размер на 50%, доплащане в размер на 50% преди датата на натоварване на готовите детайли.
Гаранция на покритието – 1 година при спазени условия на експлоатация.